Trocar loại chéo hoặc có bảo vệ

  • 138

Thông tin chi tiết sản phẩm:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TANO

Địa chỉ:      17/20 Trương Định - Hà Nội - Việt Nam

Điện thoại: +84-4-36240240

                 +84-4-36245926   

Fax:           +84-4-3624142

 

 


© 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TANO
All Rights Reserved