Tổng thầu EPC và O&M cho điện mặt trời

  • 2180

Hợp đồng tổng thầu EPC, tên đầy đủ là Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh: Engineering Procurement and Construction) là một loại hợp đồng xây dựng mà nhà thầu thực hiện toàn bộ các công việc từ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, cung ứng vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và chạy thử bàn giao cho chủ đầu tư.

Các loại hợp đồng tổng thầu EPC khác loại còn có:

Hợp đồng tổng thầu chìa khóa trao tay (LSTK, Lump Sum Turn Key). Hợp đồng loại “chìa khóa trao tay” (Turnkey), ngoài các phần thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị, thi công xây dựng công trình, nhà thầu được chọn còn cần thực hiện việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, lắp đặt và chạy thử nghiệm (EPIC, Engineering, Procurement, Installation & Commissioning) và đôi khi là Hợp đồng thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng công trình và chạy thử nghiệm (EPCC, Engineering, Procurement, Construction and Commissioning).

O&M là gì ?

Operations and Maintenance – vận hành và bảo dưỡng.

Trong các công trình nhà máy điện thông thường sau khi công trình được xây dựng xong Tổng Thầu EPC sẽ chạy thử vận hành và chuyển giao công nghệ và hướng dẫn đào tạo cho chủ đầu tư tự vận hành nhà máy, Tổng thầu EPC vẫn có nghĩa vụ bảo hành hệ thống theo hợp đồng thường từ 1 năm hoặc 5 năm, hoặc thời gian theo thỏa thuận của hợp đồng.

Nội dung bảo trì : xử lý sự cố khẩn cấp, kiểm tra định kỳ để chẩn đoán đưa ra các giải pháp phòng ngừa sự cố và lập kế hoạch thay thế chủ động, vệ sinh hệ thống, bảo dưỡng hệ thống, thay thế thiết bị.

Đối với các nhà máy điện mặt trời vai trò của nhà thầu O&M rất quan trọng nó đảm bảo hệ thống được vận hành ổn định liên tục trong suốt vòng đời nhà máy.

Ngày nay với sự phát triển của công nghệ việc ứng dụng các phần mềm giám sát hiện đại để giám sát quá trình hoạt động của nhà máy điện giúp cho việc O&M trở nên dễ dàng và chính xác hơn.

Lĩnh vực điện mặt trời đang phát triển nhanh ở Việt Nam, tuy nhiên thị trường rất thiếu công ty có năng lực Nhà Thầu EPC và O&M.


© 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TANO
All Rights Reserved